Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració general (grup A subgrup A1)

Termini de presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Data de publicació al DOGC: 29/04/2022

Data de publicació al BOP: 28/04/2022

Termini de presentació d’instàncies: 19/05/2022

Termini de presentació esmenes i al·legacions: 13/06/2022

Data de les proves: 07/07/2022

 

descarrega Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (document a lliurar el mateix dia de la prova)

Els aspirants que vulguin presentar la sol·licitud presencialment, s'han de dirigir al registre d'entrada d'aquesta corporació al centre ubicat a la carretera de Sils, 30 de Santa Coloma de Farners.

 

Documentació adjunta

 

 

 

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.