Selecció d'un/a tècnic/a d'administracíó especial, grup A, subgrup A1, adscrit/a al Departament de Gestió tributària i cadastral, per ocupar el lloc de treball de cap de la unitat de Recaptació en règim de funcionari/ària de carrera

Termini de presentació de sol·licitud

Publicació al BOPG: 25 de juny de 2020

Publicació al DOGC:  23 de juny de 2020

Termini de presentació d'instàncies: 15 de juliol de 2020

Termini de presentació d'esmenes: 20 d'agost de 2020

És obligatori demanar cita prèvia (tel. 972 84 21 61) en el cas que es vulgui presentar la documentació per registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25-27 – 17430 Santa Coloma de Farners)

Informació pels aspirants admesos:

descarrega Protocol d'actuació davant la Covid-19 en processos selectius del Consell Comarcal de la Selva 

descarrega Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (document a lliurar el mateix dia de la prova)

Documentació adjunta

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.