Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de psicòlegs en règim de funcionaris/àries interins/es

Termini de presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 Data de publicació al DOGC: 1 de juliol de 2020

 Data de publicació al BOP: 2 de juliol de 2020

 Termini de presentació d’instàncies: 22 de juliol de 2020

Termini de presentació d'esmenes i d'al·legacions: 25 d'agost de 2020

És obligatori demanar cita prèvia (tel. 972 84 21 61) en el cas que es vulgui presentar la documentació per registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25-27 – 17430 Santa Coloma de Farners)

Documentació adjunta

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.