Procés de selecció de tres d'educadors/ores socials (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/ines fins a la cobertura definitiva de la vacant

Termini de presentació de sol·licitud

 Data de publicació al DOGC: 19 d'agost de 2020

 Data de publicació al BOP: 24 d'agost de 2020

 Termini de presentació d’instàncies: 14 de setembre de 2020

Termini de presentació d'esmenes i d'al·legacions: 23/10/2020

És obligatori demanar cita prèvia (tel. 972 84 21 61) en el cas que es vulgui presentar la documentació per registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25-27 – 17430 Santa Coloma de Farners)

Informació pels aspirants admesos

descarrega Protocol d'actuació davant la Covid-19 en processos selectius del Consell Comarcal de la Selva 

descarrega Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (document a lliurar el mateix dia de la prova)

Documentació adjunta

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.