Procés de selecció per a l'ampliació de la borsa de treball de treballadors/es socials en règim de funcionaris/àries interins/es

Termini de presentació de sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 Data de publicació al DOGC: 19/03/2021

 Data de publicació al BOP: 22/03/2021

 Termini de presentació d’instàncies: 12/04/2021

Termini de presentació d'esmenes i d'al·legacions: 03/05/2021

Informació pels aspirants admesos:

descarrega Protocol d'actuació davant la Covid-19 en processos selectius del Consell Comarcal de la Selva 

descarrega Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (document a lliurar el mateix dia de la prova)

Documentació adjunta

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.