Selecció de 5 administratius/ves de gestió tributària (grup C subgrup C1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de les vacants.

Termini de presentació de sol·licitud

Data de publicació al DOGC: 12/04/2021

Data de publicació al BOPG: 13/04/2021

Termini de presentació d’instàncies: 03/05/2021

Termini de presentació esmenes i al·legacions: 27/05/2021 

Informació pels aspirants admesos

descarrega Protocol d'actuació davant la Covid-19 en processos selectius del Consell Comarcal de la Selva 

descarrega Declaració responsable en relació a la situació de pandèmia generada per la COVID-19 (document a lliurar el mateix dia de la prova)

Documentació adjunta

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.