Convocatòria i procés de selecció de vint places de l'escala d'Administració General, subescala administrativa, per ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de gestió de tributària en règim de funcionaris/àries de carrera.

Termini de presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Data de publicació al DOGC: 12/06/2024

Data de publicació al BOP: 13/06/2024

Termini de presentació d’instàncies: 12/07/2024

Termini de presentació d’esmenes i al·legacions: 

Inscripció al procés selectiu :

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.