Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Procés de selecció per a l'ampliació de la borsa de treball de treballadors/es socials en règim de funcionaris/àries interins/es 22/06/2021
Procés de selecció mitjançant concurs-oposició d'un/a administratiu/va de gestió. Grup C, subgrup C1, en règim de funcionari/ària de carrera 17/06/2021
Selecció de 5 administratius/ves de gestió tributària (grup C subgrup C1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de les vacants. 15/06/2021
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques informàtics/ques i de telecomunicacions en règim de funcionaris/àries interins/es 04/06/2021
Procés de selecció urgent d'un/a tècnic/a superior, en règim laboral temporal, per adscriure al programa "Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera 04/06/2021
Selecció d'un/a tècnic/a en règim laboral per dur a terme els Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 adscrits al Departament de Promoció del Territori. 26/05/2021
Selecció d'un/a Tècnic/a superior (grup A, subgrup A1), en règim de funcionari/ària interí/na de programa a adscriure al "Programa comarcal per l'impuls integral de la cultura com a element de desenvolupament local dels municipis de la Selva" 26/05/2021
Selecció d'un Tècnic/a d'Administració Especial, inclòs en la Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2020, per ocupar el lloc de treball de Gestor informàtic 24/05/2021
Ampliació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació, grup A subrup A2 14/05/2021
Provisió del lloc de treball de vicesecretaria 26/03/2021

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.