Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Selecció d’un/a tècnic/a d’administració especial adscrit/a al departament de Gestió tributària i cadastral, per ocupar el lloc de treball de cap de l’assessoria jurídica en règim de funcionari/ària de carrera 06/08/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques informàtics/ques i de telecomunicacions en règim de funcionaris/àries interins/es 06/08/2020
Selecció d'un/a tècnic/a d'administracíó especial, grup A, subgrup A1, adscrit/a al Departament de Gestió tributària i cadastral, per ocupar el lloc de treball de cap de la unitat de Recaptació en règim de funcionari/ària de carrera 06/08/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials en règim de funcionaris/àries interins/es 04/08/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de d'educadors/es socials en règim de funcionaris/àries interins/es 04/08/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de psicòlegs en règim de funcionaris/àries interins/es 09/07/2020
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de pedagogs i psicopedagogs en règim de funcionaris/àries interins/es 09/07/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de d'administratius/ves de gestió tributària en règim de funcionaris/àries interins/es 09/07/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d'administratius/ves de gestió en règim de funcionaris/àries interins/es 09/07/2020

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.