Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Selecció d'un/a tècni/a en règim laboral per dur a terme els Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 adscrits al Departament de Promoció del Territori. 23/02/2021
Ampliació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació, grup A subrup A2 12/02/2021
Selecció d'una plaça de Tècnic/a de medi ambient (grup A subgrup A2), en règim de funcionari/ària interí/na de programa. 08/02/2021
Selecció d'un tècnic/a de medi ambient (grup A subgrup A2) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 08/02/2021
Procés de selecció de tres d'educadors/ores socials (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/ines fins a la cobertura definitiva de la vacant 08/02/2021
Selecció de 4 psicòlegs/òlogues (A subgrup A1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 08/02/2021
Selecció de 3 arquitectes (grup A subgrup A1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 08/02/2021
Selecció d'un/a Tècnic/a d'Administració General inclòs a la Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2020 08/02/2021
Selecció de 2 enginyers/es tècnics/ques (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 08/02/2021
Selecció d'un/a Tècnic/a d'administració especial, inclòs en la oferta pública d'ocupació de l'any 2020, per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de prevenció de riscos laborals 08/02/2021
Selecció d'un/a tècnic/a d'arxiu i gestió documental (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 04/02/2021
Selecció de 3 treballadores/es socials (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 19/01/2021
Selecció de dues places d'administratiu/va de gestió (grup C1 subgrup C1), en règim de funcionaris/àries interins/es de programa, per desenvolupar programes temporals del Departament de Territori i sostenibilitat. 18/01/2021
Selecció d'un/a pedagog/a (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 18/01/2021
Creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació, grup A subrup A2 10/12/2020
Selecció de 10 administratius/ves de gestió (grup C subgrup C1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 04/12/2020

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.