Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball d'administratiu/va de gestió (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició de tres places per ocupar el lloc de treball de treballador/a social (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició de tres places per ocupar el lloc de treball d'educador/a social (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de psicoleg/òloga (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició de quatre places per ocupar el lloc de treball d'administratiu/va de gestió tributària (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de joventut (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball tècnic/a de medi ambient (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de gestió tributària (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de serveis a la ciutadania (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 31/01/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça per ocupar el lloc de treball d’arquitecte/a (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 27/01/2023
Procés de selecció per concurs de quatre places per ocupar el lloc de treball d'administratiu/va de gestió (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 27/01/2023
Procés de selecció per concurs de dues places per ocupar el lloc de treball d’enginyer/a tècnic/a (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 25/01/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de serveis a la ciutadania adscrit al servei de creació d’empreses (gup A subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 25/01/2023
Procés selectiu d’un/a tècnic/a de territori i sostenibilitat (grup A subgrup A2) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant 23/01/2023
Procés selectiu de dos tècnics/ques auxiliars de territori i sostenibilitat (grup C subgrup C1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant 23/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de territori i sostenibilitat (grup A, subgrup A1, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 23/01/2023
Procés de selecció per concurs de deu places per ocupar el lloc de treball d'educadors/es socials (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 23/01/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça de Tècnic/a d’organització interna adscrit/a a la unitat de Recursos Humans (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 19/01/2023
Procés de selecció d’una plaça en règim laboral fix per ocupar el lloc de treball d’operari/ària de manteniment, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 18/01/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça de Tècnic/a de promoció del territori (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 17/01/2023
Procés de selecció per concurs de tres places de Psicòlegs/òlogues (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 16/01/2023
Procés de selecció de trenta-dues places per ocupar els llocs de treball d’administratiu/va de gestió tributària (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 16/01/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça per ocupar el lloc de treball de pedagog/a (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 11/01/2023
Procés de selecció per concurs de tres places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de desenvolupament de projectes de l’àmbit dels Serveis Socials (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 11/01/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça per ocupar el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de gestió tributària (grup C, subgrup C2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 11/01/2023
Procés de selecció per concurs de cinc places per ocupar el lloc de treball tècnic/a d’informàtic/a i telecomunicacions (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 11/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d’una plaça per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de serveis a la ciutadania (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 05/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 05/01/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a d’arxiu i gestió documental (grup A, subgrup A1) mitjançant procés extraordinari d’estabilització 05/01/2023
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació, grup A subrup A2 29/12/2022
Procés de selecció per concurs d’una plaça per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a d’atenció a les persones adscrit/a a l’Oficina comarcal d’Habitatge de la Selva (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 22/12/2022
Procés de selecció per concurs de Tècnic/a de desenvolupament de projectes de l’àmbit de Serveis Socials (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 22/12/2022
Procés de selecció per concurs de quatre places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de joventut (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 14/12/2022
Procés de selecció per concurs de tres places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a d'ocupació (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 13/12/2022
Procés de selecció per concurs de tres places per ocupar el lloc de treball d’administratiu/iva de gestió cadastral (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 09/12/2022
Procés de selecció per concurs d'onze places per ocupar el lloc de treball de treballadors/es socials (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 05/12/2022
Procés selectiu per concurs de quatre places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de medi ambient (grup A subgrup A2) mitjançat procés extraordinari d'estabilització 25/11/2022
Procés de selecció per concurs d’una plaça en règim laboral fix per ocupar el lloc de treball d’auxiliar del Centre d’Acollida d’Animals a la Selva (CAAS), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 24/11/2022
Procés de selecció per concurs d’una plaça, en règim laboral fix, per ocupar el lloc de treball de responsable de xarxa de senderisme, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 22/11/2022
Procés selectiu per concurs d'una plaça en règim laboral fix per ocupar el lloc de treball d’operari/ària de neteja, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 15/11/2022
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials (grup A subgrup A2) 17/10/2022
Procés selectiu d'un/a tècnic/a d’arxiu i gestió documental (grup A, subgrup A1) fins a la cobertura definitiva de la vacant 05/10/2022

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.