Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Selecció de 3 treballadores/es socials (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 19/01/2021
Selecció de dues places d'administratiu/va de gestió (grup C1 subgrup C1), en règim de funcionaris/àries interins/es de programa, per desenvolupar programes temporals del Departament de Territori i sostenibilitat. 18/01/2021
Selecció d'un/a pedagog/a (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 18/01/2021
Selecció d'un tècnic/a de medi ambient (grup A subgrup A2) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 11/01/2021
Selecció d'una plaça de Tècnic/a de medi ambient (grup A subgrup A2), en règim de funcionari/ària interí/na de programa. 11/01/2021
Selecció d'una plaça de Tècnic/a de Serveis a la ciutadania (grup A subgrup A1) en règim laboral temporal, per adscriure al programa "Reactivació de la iniciativa emprenedora a la comarca de la Selva". 11/01/2021
Procés de selecció de tres d'educadors/ores socials (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/ines fins a la cobertura definitiva de la vacant 30/12/2020
Selecció de 2 enginyers/es tècnics/ques (grup A subgrup A2) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 29/12/2020
Selecció de 2 places de Tècnics auxiliars (grup C subgrup C1), en règim de funcionaris/àries interins/es de programa, per desenvolupar el "Programa comarcal (…) del servei d'inspecció i sanció en matèria de residus". 22/12/2020
Selecció de 3 arquitectes (grup A subgrup A1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 18/12/2020
Selecció de 4 psicòlegs/òlogues (A subgrup A1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 10/12/2020
Creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació, grup A subrup A2 10/12/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques informàtics/ques i de telecomunicacions en règim de funcionaris/àries interins/es 09/12/2020
Selecció d'un/a tècnic/a d'administracíó especial, grup A, subgrup A1, adscrit/a al Departament de Gestió tributària i cadastral, per ocupar el lloc de treball de cap de la unitat de Recaptació en règim de funcionari/ària de carrera 09/12/2020
Selecció d'un Tècnic/a d'administració especial, inclòs en l’Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2020, per ocupar el lloc de treball de Gestor informàtic 09/12/2020
Selecció de 10 administratius/ves de gestió (grup C subgrup C1) en règim de funcionaris/àries interins/es fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclosos a la RLLT. 04/12/2020
Selecció d'un/a tècnic/a d'arxiu i gestió documental (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 04/12/2020
Selecció d'un/a tècnic/a de territori i sostenibilitat (grup A subgrup A1) en règim de funcionari/ària interí/na fins a la cobertura definitiva de la vacant, inclòs a la RLLT. 04/12/2020
Selecció d'un/a Tècnic d'Administració Especial inclòs en l’Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2020 per ocupar el lloc de treball de Cap de la Unitat de Serveis Tècnics. 03/12/2020
Selecció d'un/a Tècnic/a d'administració especial, inclòs en la oferta pública d'ocupació de l'any 2020, per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de prevenció de riscos laborals 27/11/2020
Selecció d'un/a Tècnic/a d'Administració General inclòs a la Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2020 13/11/2020
Selecció de dos tècnics/es en règim laboral per dur a terme els Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 adscrits al Departament de Promoció del Territori. 26/10/2020
Selecció d’un/a tècnic/a d’administració especial adscrit/a al departament de Gestió tributària i cadastral, per ocupar el lloc de treball de cap de l’assessoria jurídica en règim de funcionari/ària de carrera 20/10/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d'administratius/ves de gestió en règim de funcionaris/àries interins/es 14/10/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de d'administratius/ves de gestió tributària en règim de funcionaris/àries interins/es 14/10/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de psicòlegs en règim de funcionaris/àries interins/es 09/10/2020
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de pedagogs i psicopedagogs en règim de funcionaris/àries interins/es 02/10/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de d'educadors/es socials en règim de funcionaris/àries interins/es 02/09/2020
Procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials en règim de funcionaris/àries interins/es 25/08/2020

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública del següents períodes:

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.