Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Procés de selecció per concurs-oposició, pel torn restringit de promoció interna, per proveir una plaça vacant de Tècnic/a d’Administració General adscrit/a a Tresoreria, de l’escala d’Administració General, subescala tècnica amb grup de classificació A1 28/11/2023
[NORA, S.A] 2023: Selecció, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de gerent/a de l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA. 27/11/2023
[NORA, S.A] 2023: SELECCIÓ DE RESPONSABLE DELS SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPLIMENT (COMPLIANCE OFFICER) I LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 27/11/2023
Provisió del lloc de treball vacant de secretari/ària del Consell Comarcal de la Selva 23/10/2023
Procés de selecció per concurs oposició d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 19/10/2023
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes (Grup A subgrup A1) 17/10/2023
Provisió de lloc de treball vacant de Secretàri/ària del Consell Comarcal de la Selva. 17/10/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de psicoleg/òloga (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 10/10/2023
Procés de selecció per concurs oposició d’una plaça per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de serveis a la ciutadania (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 05/10/2023
[NORA, S.A] 2023: Procés selectiu de Peons 13/07/2023

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.