Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Convocatòria i procés per a l’ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball d’administratius/ves de gestió (grup C, subgrup C1) 22/02/2024
Provisió de lloc de treball vacant d'Intervenció del Consell Comarcal de la Selva 22/02/2024
Convocatòria i procés per a l’ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball de treballadors/es socials (grup A, subgrup A2) 20/02/2024
Convocatòria i bases reguladores que han de regir el procediment de lliure designació per a la provisió del lloc de treball de Gerència del Consell Comarcal de la Selva 14/02/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs-oposició de 2 places de Tècnic/a de medi ambient, amb grup de classificació A, subgrup A2, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació específica per a l'any 2023 08/02/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs oposició de 4 places vacants de Tècnic/a auxiliar de territori i sostenibilitat, amb grup de classificació C, subgrup C1, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació específica per a l'any 2023 08/02/2024
Selecció per màxima urgència d'11 administratius/ves de gestió tributària 08/02/2024
Convocatòria i procés de selecció per concurs-oposició, pel torn restringit de promoció interna de dues places de Tècnic/a d'Organització Interna, de l'Escala d'Administració Especial, subescala serveis especials amb grup de classificació A, subgrup A1 25/01/2024
Procés de selecció per concurs-oposició, pel torn restringit de promoció interna, per proveir una plaça vacant de Tècnic/a d’Administració General adscrit/a a Tresoreria, de l’escala d’Administració General, subescala tècnica amb grup de classificació A1 25/01/2024
[NORA, S.A] 2023: SELECCIÓ DE RESPONSABLE DELS SERVEIS JURÍDICS, CONTRACTACIÓ I COMPLIMENT (COMPLIANCE OFFICER) I LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 16/01/2024
[NORA, S.A] 2023: Selecció, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de gerent/a de l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA. 27/11/2023
[NORA, S.A] 2023: Procés selectiu de Peons 13/07/2023

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.