Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de serveis a la ciutadania (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 30/09/2022
Procés de selecció per concurs de tres places per ocupar el lloc de treball d’administratiu/iva de gestió cadastral (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 30/09/2022
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues (grup A subgrup A1) 30/09/2022
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials (grup A subgrup A2) 28/09/2022
Procés selectiu per concurs de quatre places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de medi ambient (grup A subgrup A2) mitjançat procés extraordinari d'estabilització 27/09/2022
Procés selectiu per concurs d'una plaça en règim laboral fix per ocupar el lloc de treball d’operari/ària de neteja, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 27/09/2022
Procés de selecció per concurs de quatre places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de joventut (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 26/09/2022
Procés de selecció per concurs d'onze places per ocupar el lloc de treball de treballadors/es socials (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 26/09/2022
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de gestió tributària (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 26/09/2022
Procés de selecció per concurs de tres places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a d'ocupació (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 26/09/2022
Procés de selecció per concurs d’una plaça en règim laboral fix per ocupar el lloc de treball d’auxiliar del Centre d’Acollida d’Animals a la Selva (CAAS), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 26/09/2022
Procés selectiu d'un/a tècnic/a d’arxiu i gestió documental (grup A, subgrup A1) fins a la cobertura definitiva de la vacant 19/09/2022
Procés selectiu d’un/a tècnic/a de territori i sostenibilitat (grup A subgrup A2) 16/09/2022
Procés selectiu de dos tècnics/ques auxiliars de territori i sostenibilitat (grup C subgrup C1) 16/09/2022
Procés de selecció de trenta-dues places per ocupar els llocs de treball d’administratiu/va de gestió tributària (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 09/09/2022
Procés de selecció per concurs d’una plaça, en règim laboral fix, per ocupar el lloc de treball de responsable de xarxa de senderisme, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 22/08/2022
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració general (grup A subgrup A1) 11/08/2022
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'administratius/ves de gestió tributària (grup C subgrup C1) 02/08/2022
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de psicòlegs/es (grup A subgrup A1) 02/08/2022

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.