Convocatòries de processos selectius

Títol Data de modificació
Provisió del lloc de treball vacant de secretari/ària del Consell Comarcal de la Selva 29/09/2023
Procés de selecció per a l'ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball d'educadors/es (Grup A, subgrup A2) 28/09/2023
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes (Grup A subgrup A1) 25/09/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de territori i sostenibilitat (grup A, subgrup A1, mitjançant procés extraordinari d’estabilització 25/09/2023
Procés de selecció per a l'ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball de psicòlegs/òlogues (Grup A, subgrup A1) 25/09/2023
Procés de selecció per a l'ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball de tècnics/ques de joventut (grup A, subgrup A2) 19/09/2023
Procés de selecció per a l'ampliació del nombre de persones inscrites a la borsa de treball de pedagogs/gues i psicopedagogs/gues (Grup A, subgrup A1) 15/09/2023
Procés selectiu d’un/a tècnic/a de Promoció del Territori en règim de funcionari/ària interí de programa per adscriure al programa “Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació la Selva Interior” 15/09/2023
Procés de selecció per concurs oposició de tres places per ocupar el lloc de treball de treballador/a social (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 25/08/2023
Procés de selecció per concurs oposició de quatre places per ocupar el lloc de treball d'administratiu/va de gestió tributària (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 23/08/2023
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball d'administratiu/va de gestió (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 23/08/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a d’arxiu i gestió documental (grup A, subgrup A1) mitjançant procés extraordinari d’estabilització 23/08/2023
Procés de selecció d'un/a tècnic/a d'arxiu i gestió documental, grup A, subgrup A1, en règim de funcionari/ària interí/ina de programa 23/08/2023
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’administratius/ves de gestió (grup C subgrup C1) 08/08/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de joventut (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 24/07/2023
[NORA, S.A] 2023: Procés selectiu de Peons 13/07/2023
Procés de selecció de trenta-dues places per ocupar els llocs de treball d’administratiu/va de gestió tributària (grup C, subgrup C1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 27/06/2023
Procés de selecció per concurs oposició de dues places per ocupar el lloc de treball de tècnic/a de gestió tributària (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 09/06/2023
Procés de selecció per concurs oposició d’una plaça per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a de serveis a la ciutadania (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 02/06/2023
Procés de selecció per concurs d'una plaça per ocupar el lloc de treball d’arquitecte/a (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 19/04/2023
Procés de selecció per concurs oposició d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a (grup A, subgrup A2), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 20/02/2023
Procés de selecció per concurs oposició d'una plaça per ocupar el lloc de treball de psicoleg/òloga (grup A, subgrup A1), mitjançant procés extraordinari d’estabilització 17/02/2023

Oferta Pública d'Ocupació

Per donar compliment al que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública a l'apartat de govern obert i transparència seguin aquest enllaç

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.