Notificacions electròniques

Plataforma AOC de notificacions electròniques  

L’E-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans quant a, etc.) i comunicacions de mitjans tècnics, amb totes les garanties jurídiques que estableixen la normativa vigent. Permet substituir el mecanisme tradicional de notificació basada en correu ordinari i suport de paper per un mecanisme totalment electrònic, mantenint totes les garanties legals associades a la seva gestió.

Aporten beneficis al Consell Comarcal de la Selva com a ciutadania:
  • Beneficis per al Consell Comarcal de la Selva: Immediatesa en la notificació i control de temps en els procediments de gestió. Estalvi de temps i costos en l'enviament i immediatament sobre els processos a l'estat de les notificacions enviades.
  • Beneficis per a la ciutadania: Facultat de recepció i accés a les notificacions en un espai virtual propi fins a 24x7, que permet la visualització centralitzada de totes les notificacions enviades del Consell Comarcal de la Selva. L’accés a les notificacions electròniques es pot fer mitjançant certificat digital o paraula de pas d’un sol ús.
Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
 
En el cas que un ciutadà estigui obligat a la relació telemàtica, segons l'article 14.2, sobre el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques  de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals de col•legiació obligatòria), cal que ens informi del correu electrònic i/o telèfon mòbil per tal de rebre els avisos de posada a disposició de notificacións electròniques, mitjançant el formulari normalitzat disponible dins l'apartat "Catàleg de models de sol·licituds i d'instàncies" de la Seu Electrònica o bé dins del mateix portal de la Transparència.
 
Notificacions en matèria de contractació

Respecte el tractament que pot aplicar el “Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de novembre, pel que es va aplicar el text restituït de la Llei de Contrats del Sector Públic”, que fa a la disposició addicional setzena (1.f) , ens diu que " f) Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i que tinc a la fase preparatòria com a les causes de la licitació, l'adjudicació i l'execució del contracte han de ser autenticats mitjançant una signatura ràpida reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, el 19 de desembre, de signatura pràctica. Els mitjans necessaris, informàtics o telemàtics emprats han de poder fer possible la signatura a les disposicions d'aquesta norma "(Podeu consultar l'article en aquest enllaç )

La classificació dels certificats digitals s'ha realitzat a partir dels criteris de seguretat detallats en aquest document: Nivells de seguretat

Es pot consultar al següent document Llista d'entitats i certificats classificats

Accedeix a la plataforma AOC de serveis de notificacions elèctriques del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.