Notificacions electròniques

 Plataforma AOC de notificacions electròniques   L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Permet substituir el mecanisme tradicional de notificació basada en correu ordinari i suport paper per un mecanisme totalment electrònic, mantenint totes les garanties legals associades a la seva gestió.
 
Aporten beneficis tant per al Consell Comarcal de la Selva com per la pròpia ciutadania:
  • Beneficis per al Consell Comarcal de la Selva : Immediatesa en la notificació i control de temps en els procediments de gestió. Estalvi de temps i costos en l'enviament i coneixement immediat sobre els canvis en l'estat de les notificacions enviades.
  • Beneficis per a la ciutadania: Facilitat de recepció i accés a les notificacions en un espai virtual propi amb disponibilitat 24x7, que permet la visualització centralizada de totes les notificacions enviades des del Consell Comarcal de la Selva . L'accés a les notificacions electròniques es pot realitzar mitjançant certificat digital o paraula de pas d'un sol ús.

Notificacions en matèria de contractació

Respecte al tractament que ofereix el “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, pel que fa a la disposició addicional setzena (1.f), ens diu que “f) Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la fase preparatòria com en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte han de ser autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Els mitjans electrònics, informàtics o telemàtics emprats han de poder garantir que la signatura s’ajusta a les disposicions d’aquesta norma” (Podeu consultar l’article en aquest link)

La classificació dels certificats digitals s’ha realitzat a partir dels criteris de seguretat detallats en aquest document: Nivells de seguretat

Es pot consultar en el següent document Llista d’entitats i certificats classificats

Accés a la plataforma AOC de serveis de notificacions electròniques de Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.