Organització interna

Títol Dia de publicació
Edicte sobre la modificació de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. Any 2020 07/09/2020
Edicte relatiu a les actuacions prèvies a l’aprovació d’un Reglament Regulador del Dret de Defensa Lletrada i Representació Processal del Consell Comarcal de la Selva 01/09/2020
Edicte pel qual es fa pública l'oferta pública d'ocupació de l'any 2020 (exp. 2020/1474). 06/07/2020
Edicte sobre l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la cessió d'ús d'un espai a l'Escola Municipal d'Adults de Santa Coloma de Farners pel personal del Consorci per a 24/04/2020
Resolució de serveis essencials i altres mesures al Consell Comarcal de la Selva del 14 d’abril de 2020 i fins a l'aixecament de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 17/04/2020
Resolució de serveis essencials i altres mesures al Consell Comarcal de la Selva del 1 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos, vinculada a la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 01/04/2020
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal corresponent a la taxa T-05 per l'any 2020 24/02/2020
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals corresponents als preus públics P-14 i P-16 per l'any 2020 23/01/2020
Edicte d’aprovació definitiva de l’establiment i/o modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2020 i aprovació definitiva de les tarifes dels serveis prestats per l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA 09/01/2020
Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal corresponent a la taxa T-05 Prestació de serveis tècnics per l’any 2020 19/12/2019
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals corresponents als preus públics P-14 i P16 per l’any 2020 20/11/2019
Edicte d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer per l'assistència en matèria de la gestió del patrimoni documental municipal per l'any 2019 - Servei de PREST 18/11/2019
Edicte d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer per a l'assistència en matèria de la gestió del patrimoni documental municipal per l'any 2019 - Servei de PREST 15/11/2019
Edicte referent a la Ratificació de la Resolució de Presidència número 2019P750 de 22 de juliol de 2019 de Nomenament de representants al Consell d’administració de Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA 05/11/2019
Edicte d’aprovació inicial de la modificació i/o establiment de les Ordenances Fiscals per l'any 2020 i aprovació inicial de les tarifes dels serveis prestats per l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA 05/11/2019
Edicte de règim de delegacions de competències de caràcter general en favor d’una consellera i designació com a membre de la Comissió Permanent del Ple (mandat 2019-2023) 25/10/2019
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 09/08/2019
Ple del cartipàs del Consell Comarcal de la Selva de data 16 de juliol de 2019. Mandat 2019 - 2023 23/07/2019
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal del preu públic P-04 Transport escolar 29/05/2019
Edicte de cessament d'un membre de la Comissió Permanent del Ple 14/05/2019
Edicte de cessament de la delegació de competències de caràcter general d'un conseller comarcal 14/05/2019
Edicte d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 10/04/2019
Edicte de modificació del règim de delegacions de competències de caràcter general, en favor de diferents consellers i conselleres 27/03/2019
Edicte de designació dels membres de la Comissió Permanent del Ple 27/03/2019
Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal del preu públic P-01 i de la tarifa F-02 05/03/2019

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.