Organització interna

Títol Dia de publicació
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 09/08/2019
Ple del cartipàs del Consell Comarcal de la Selva de data 16 de juliol de 2019. Mandat 2019 - 2023 23/07/2019
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal del preu públic P-04 Transport escolar 29/05/2019
Edicte de cessament d'un membre de la Comissió Permanent del Ple 14/05/2019
Edicte de cessament de la delegació de competències de caràcter general d'un conseller comarcal 14/05/2019
Edicte d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 10/04/2019
Edicte de modificació del règim de delegacions de competències de caràcter general, en favor de diferents consellers i conselleres 27/03/2019
Edicte de designació dels membres de la Comissió Permanent del Ple 27/03/2019
Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal del preu públic P-01 i de la tarifa F-02 05/03/2019
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal del preu públic P-01 CM i de la tarifa F-02 22/02/2019
Edicte sobre l'aprovació definitiva dels pressupostos generals, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019 05/02/2019
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les tarifes dels serveis prestats per l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA per l’any 2019 21/01/2019
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva 27/12/2018
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació i/o establiment d’Ordenances Fiscals per l’any 2019 27/12/2018
Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal del preu públic P-01 CM i de la tarifa F-02 21/12/2018
Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019 20/12/2018
Modificació de crèdit per transferències entre aplicacions sense vinculació núm. 1/2018 07/11/2018
Aprovació inicial de modificació de crèdits per a l'aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar el deute 07/11/2018
Edicte de delegació de competència per a la resolució d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar 31/10/2018
Edicte d’aprovació inicial de creació i modificació d'Ordenances Fiscals per l'any 2019 23/10/2018
Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva 23/10/2018
Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment i el seu reglament per la creació d'un servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, administració electrònica i preservació digital i transparència i accés a la informaci 25/09/2018
Edicte de l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la Transparència i Accés a la Informació Pública 14/08/2018
Edicte d'aprovació inicial per la creació del servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, administració electrònica i preservació digital i transparència i accés 04/07/2018
Edicte sobre l'estimació de les al·legacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya, de 22/12/2017, en al marc de la fase d'informació pública de l'ordenança de transparència i accés a la informació pública 11/06/2018

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.