Serveis a la ciutadania

Títol Dia de publicació
Edicte sobre la concessió de la primera convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2019/2020 29/08/2019
Nota d’intervenció dels acords adoptats per l’Associació Administrativa de Cooperació de la Urbanització “Ordenació Riells i Viabrea" 10/07/2019
Acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa al Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria de les contribucions especials per les obres d'urbanització del carrer del Forn al nucli de Sant Martí Sapre 28/05/2019
Edicte d'aprovació inicial del reglament del servei de menjador escolar del Consell Comarcal de la Selva 04/04/2019
Edicte d'aprovació inicial del reglament del servei de transport escolar del Consell Comarcal de la Selva 04/04/2019
Anunci sobre l’aprovació inicial de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2019/2020 28/03/2019
Anunci sobre l’aprovació inicial de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2019/2020 28/03/2019
Anunci sobre l’aprovació inicial de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de transport escolar col.lectiu per al curs 2019/2020 28/03/2019
Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal del preu públic P-04 Transport escolar 25/03/2019
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de competències de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de la Selva 22/02/2019
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Caldes de Malavella al Consell Comarcal de la Selva de la recaptació voluntària i en via de constrenyiment de les liquidacions que es derivin de les actuacions de transformació urbanística 13/12/2018
Edicte sobre l’acceptació de delegacions de l’Ajuntament de Riudarenes al Consell Comarcal de la Selva 13/12/2018
Edictes sobre concessió de la segona convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2018/2019 08/11/2018
Edicte de delegació de competència per a la resolució d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar 31/10/2018
Acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter al Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i la recaptació voluntària d'uns ingressos de dret públic 18/10/2018
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de la gestió recaptatòria dels ingressos de dret públic de l'entitat urbanística de conservació de la UA26 'Puigventós' 09/10/2018
Edicte sobre la delegació de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de la Selva de la recaptació voluntària de les liquidacions que es derivin de les actuacions de regeneració i renovació urbana promogudes i executades per aquest ajuntament 09/10/2018
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter al Consell Comarcal de la Selva de la potestat sancionadora en matèria de trànsit; així com la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut d'aquesta potestat 09/10/2018
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament de la Cellera de Ter al Consell Comarcal de la Selva de la potestat sancionadora per infraccions diferents a les de trànsit; així com la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut d 09/10/2018
Edicte sobre la concessió dels ajuts individuals de transport escolar col•lectiu per al curs 2018/2019 30/08/2018
Edicte sobre l'acceptació de delegació de competències de l'Ajuntament de Breda al Consell Comarcal de la Selva 29/08/2018
Edicte sobre la concessió de la primera convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2018/2019 23/08/2018
Edicte sobre l'acceptació de la delegació de l'Ajuntament d'Amer al Consell Comarcal de la Selva de la inspecció tributària de la taxa per ocupació i/o aprofitament del domini públic local 19/04/2018
Edicte sobre l'anunci sobre l’aprovació inicial de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de transport escolar per al curs 2018/2019 17/04/2018
Edicte sobre l'anunci sobre l’aprovació inicial de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2018/2019 17/04/2018

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.